OFERUJEMY USŁUGI W ZAKRESIE:

PRAC GEODEZYJNYCH

 

 

 

 • zakładanie osnów geodezyjnych poziomych i wysokościowych
 • sporządzanie map sytuacyjno - wysokościowych w dowolnej skali
 • mapy numeryczne
 • ewidencja gruntów:
  - pomiary związane z regulowaniem własności
  - przeprowadzanie rozgraniczeń nieruchomości
  - wykonanie podziałów nieruchomości rolnych i budowlanych
  - dokumentacja dla celów prawnych
 • pomiary realizacyjne i inwentaryzacyjne:
  - tyczenie obiektów budownictwa ogólnego i przemysłowego
  - inwentaryzacje sieci przewodów podziemnych i napowietrznych
  - tyczenie tras komunikacyjnych i obiektów im towarzyszących
  - obsługa geodezyjna wznoszenia obiektów inżynierskich
 • pomiary odkształceń i deformacji:
  - hal przemysłowych
  - konstrukcji inżynierskich
  - obiektów komunikacyjnych
  - fundamentów maszyn i urządzeń
  - pomiary pionowości maszyn, kominów, słupów, itp.
  - pomiary osiadań i pełzań terenu
  - pomiary jezdni posuwnicowych, suwnic i innych urządzeń szynowych
PRAC GEOLOGICZNYCH
 • wiercenia geologiczno - poszukiwawcze
 • usługi związane z dokumentacją złóż
 • usługi geofizyczne
 • badania w zakresie mechaniki gruntów dla celów budowlanych

PROJEKTOWANIE W ZAKRESIE BUDOW. OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO

 • projekty budynków mieszkalnych
 • adaptacja budynków na działkach
 • projekty sieci uzbrojenia terenu
 • nadzór inwestycji
POŚREDNICTWA W ZAKRESIE OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI
 • sprzedaż nieruchomości
 • wynajem nieruchomości
 • kupno nieruchomości
 • wycena nieruchomości