PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNE "EUROPROJEKT" Sp. z o.o.

powstało na bazie likwidowanego Przedsiębiorstwa Geologiczno Fizjograficznego i Geodezyjnego Budownictwa Geoprojekt w Warszawie a ściślej jego oddziału terenowego Geoprojekt Śląsk w Katowicach.

Wpisane zostało do rejestru handlowego Sądu Rejonowego w Katowicach pod nr RHB 9109 w dniu 23 XI 92 r. 

Siedziba spółki znajduje się w Katowicach przy ul. Astrów 1.

Dysponujemy następującym potencjałem technicznym i ludzkim:

POTENCJAŁ LUDZKI
inżynier geodeta

2

technik geodeta 8
pracownik pomiarowy 4
personel administracyjny i ekonomiczny 2

POTENCJAŁ TECHNICZNY
L.p.  Nazwa, rodzaj, typ Liczba
jednostek
Wydajność
Rok
produkcji
Własny/
dzierżawiony
1. Instrumenty geodezyjne:
  Teodolity Wild, Zeiss 8 1980-1990 własne
  Niwelatory Zeiss, Topcon 6+4 1980-2000 własne
  Dalmierze firmy Wild 3 1980-1992 własne
  Geodimeter 620 1 1996 własny
  Geotronics - Constructor TM 100 1 2000 własny
  Geotronics 608 M 1 2000 własny
  Pionowniki Zeiss 2 1982-1990 własne
2. Komputery:
  ADAX, OPTIMUS, IBM 6 2000-2002 własne
3. Oprogramowanie:
  SG, SG-Mapa, C-Geo,
Geodeta, Geo-89
ACAD-14
  1998-2002 własne